Ebru Çeşitleri – Zerefşanlı ve Altınlı Ebru

Zerefanlı Ebru: Bu aslında doğrudan bir ebru adı değildir. Kıt’a minyatür ve levhaların çevresine yapıştırılan ebrunun üzerine sonradan ezilmiş varak altın serpilerek elde edilir.

Altınlı Ebru: Ebru boyaları içine altını da dahil ederek yapılan ebru çeşididir. Çok fazla pahalıya mal oluşu nedeniyle pek kullanılmamaktadır. Niyazi Sayın da yaldızı ebruda kullanmaktadır.