[title size=”1″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” class=”” id=””]Özbekler Dergahı – Dergah Tarihçesi[/title]

img_553b833612b8cÖzbekler de diğer hacı adaylan gibi her yıl gelir, kendilerine özgü ipek ve kıldan çadırlarını Üsküdar’ın arkasındaki Sultantepe bölgesine kurarlarmış. 18.yüzyılda birgün, dönemin Osmanlı padişahı bir Çamlıca gezisi arasında iken Sultantepe’deki bu kamp alanı dikkatini çekmiş. Tedbil-i kıyafetteki padişahı esas Özbek konukların değişik çadırları meraklandırmış ve padişah kendini alamayıp gruba yaklaşmış. Özbekler onu içten bir dostlukla karşılamışlar ve orada bulunuş nedenlerini açıklamışlar.

Kimliği hakkında değişik görüşler olan padişah, kendisine gösterilen konukseverlikten çok hoşnut kalmış olacak ki Özbeklerin başındaki Nakşi Şeyh’ine her yıl konakladıklen yerde bir dergah yaptıracağına söz vermiş. Böylece bir vakıf kurulmuş ve Özbek Şeyhi vakfın başına atanmış. Dergahın kesin olarak ne zaman inşa edildiği tartışmalıdır. Vakıflar Baş Müdürlüğünün kayıtlarına göre III. Mustafa zamanında (1171/1757/. 1187/1774) inşa edilmiştir. Mescit girişi yakınındaki duvarda bulunan yazıt kayıtları doğrular. Hadikat-ül Cevami adlı eserinde İsmail Ayvansarayı ise dergahın zamanın Maraş valisi Abdullah Paşa (ö.1168/1754- 1755) tarafından yaptırıldığını yazar..

AHMET ERTEGÜN

Ahmet ErtegünÖzbekler Dergahı kuruluş tarihi olan 1752 tarihinden 1983 tarihine kadar geçen zaman içinde birçok tamiratlar görmüş, en geniş kapsamlı restorasyonu Şeyh Hezarfen Edhem Efendi’nin torunlarından Amerikan – Türk Dostluk Derneği Başkanı Ahmet Ertegün’ün maddi, manevi desteği ile gerçekleştirilmiştir.

[separator style_type=”double” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][sharing tagline=”Bu yazıyı sosyal medya platformlarında paylaşmak veya e-mail ile yollamak için bu yandaki simgeleri kullanabilirsiniz” tagline_color=”#ffffff” title=”#EBRUSANATI” link=”” description=”Ebrusanati.com sitesi aracılığıyla” pinterest_image=”” icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”5px” box_colors=”” icon_colors=”” tooltip_placement=”” backgroundcolor=”#dd3333″ class=”” id=””][/sharing]